Przejdź do treści

APEL do hodowców drobiu

APEL do hodowców drobiu

APEL

do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii
Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.
Czas wytworzenia informacji:
2016-12-29 12:29:10
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Grodzisk
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2016-12-29 12:40:29
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Grodzisk

Wróć

Czas wytworzenia informacji:
2016-03-17 11:09:58
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Sobiechowska-Żołna
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2016-03-17 11:09:58
Osoba aktualizująca informację:
Iwona Sobiechowska-Żołna